Bootstrap Product Page Template

Rätt streategi för att nå nya framgångar!    


Responsive image of wheels

  Att utforma rätt strategi för marknadsinvesteringar och profilreklam som är i linje med företagets övergripande mål är en utmaning som företag ofta står inför. För att navigera effektivt genom denna process måste företag beakta olika element såsom profilreklam, digital strategi, reklamprodukter och giveaways, samt andra marknadsmaterial både externt och internt.


Många upplever utmaninga under följande kategorier

Utmaningar i Marknadsstrategi: Förstå Målgruppen: Identifiera och förstå målgruppen är av stor vikt. Företag måste fördjupa sig i demografiska, psykografiska och beteendemässiga aspekter för att skapa en strategi som effektivt når och engagerar sin målgrupp. 

Integrera med Företagets Mål: En framgångsrik marknadsstrategi bör integreras med företagets övergripande mål. Det är viktigt att varje marknadssatsning och reklaminsats arbetar i harmoni för att stödja och främja företagets övergripande vision och strategi. 

Optimera Budget och Resurser: Företag står inför utmaningen att optimera sin marknadsbudget och tillgängliga resurser för att säkerställa maximal avkastning på investeringen. Detta kräver noggranna överväganden och strategiska beslut för att undvika resursbrist och ineffektiv användning av medel. 

Anpassning till Marknadstrender: Dynamiken på marknaden förändras ständigt, och företag måste vara flexibla nog att anpassa sina marknadsstrategier till de senaste trenderna och förändringarna i konsumentbeteendet. Detta innebär att vara i ständig kontakt med marknadsutvecklingen och vara redo att justera strategin efter behov. 


Slutsats

Genom att övervinna dessa utmaningar kan företag skapa en mer robust och effektiv strategi för marknadsföring och profilering, vilket i sin tur kommer att stödja de övergripande affärsmål och framgång.  Ladda ner en gratis mall med ett enklare urval av bulletpoints som en teaser av Brand Reflection Journey - pdf

Ladda nerBrand Reflection Journey- KlickProfils arbetsmodell

 

KlickProfils metod för detta genomförs under totalt 3 halvdagars workshop i syfte att utifrån aktuellt nuläge identifiera möjliga actionpoints i ett önskat läge. Arbetet resulterar sedan i rapport där vi gemensamt analyserat förutsättningar och möjligheter för målsättning som vi under arbetet identifierat. Arbetet utgår från följande perspektiv. 

Kommunikation 

Trovärdighet 

Upplevelse 

Med avstamp från er nuvarande varumärke strategi så ser vi över hur det matchar mot såväl digital närvaro och attraktion som analoga och personlig kommunikation.

Agera & Konvertera 

KlickProfils mål med arbetet är att leverera konkret affärsnytta med hjälp av vår process och våra modeller. I slutskedet av arbetet levereras en sammanställning med förslag till konkreta ageranden för att möjliggöra ny riktning och uppsatta mål. 

Vi ser fram emot att tillsammans med er identifiera för att därefter kunna aktivera potential som leder er till nya framgångar och ett förädlat Resultat!  


Priser och paket

Inför event

Gratis
 • 45 minuters strategisamtal
 • Förslag på profilprodukter och strategi (bas) för eventet
 • Gratiskonto hos KlickProfil
 • Möjlighet att bli avtalskund

Standard

SEK 32 900
 • 3st halvdagars workshop
 • Djupgående sammanställning
 • Förslag på actionpoints
 • Avtalspartner
 • Fria korrekturförfrågningar
 • 5st 45 minuters uppföljningsmöten online med strategi för uppkommande event

Storbolag

Kontakta oss för pris
 • Skräddarsytt innehåll